Ume-recycle nini mwaka huu?

Postikadi za zamani kuwa kadi za mwaliko
Rula ndefu kuwa ubao wa juu wa meza

Brooch na heleni kuwa magnet

Foronya kutokana na mashati yasiyotumika
All above images courtesy of contryliving
Tupende ku-recycle!kurecycle hakuna mwisho na namna hii tunapata kutumia vitu mbalimbali tulivyonavyo na kuwa na kumbukumbu, kutunza mazingira,kupunguza gharama na kupendezesha sehemu tunazoishi. Je una kitu gani ume-recycle toka mwaka huu uanze? tuambia/tufundishe na sisi tafadhali.Au una kitu unakipenda na unataka kukipatia matumizi mengine ila hujajua ni matumizi gani? Uliza tutafute jibu.

No comments:

Post a Comment

1